Terra Eneo

Informacje ogólne o glinokrzemianach

Grupa podstawowa, czyli krzemiany, są popularnymi minerałami skałotwórczymi i są najliczniejszymi przedstawicielami z minerałów tworzących skorupę ziemską. Stanowią ponad 90 % skał, a pozostałe 10 % stanowi reszta minerałów. Główną cechą strukturalną krzemianów są czworościany zbudowane z krzemu znajdującego się w środku i otoczonego czterema atomami tlenu umieszczonymi na wierzchołkach. We wszystkich krzemianach występują stałe grupy krzemotlenowe [SiO4] utworzone przez małe atomy krzemu i duże atomy tlenu. Grupa taka ma silne wiązania, co daje jej dużą stabilność. Owe grupy stanowią zasadniczy składnik budowy krzemianów. Drugą cechą charakterystyczną krzemianów jest możliwość zastępowania w ich sieciach krystalicznych atomów krzemu przez atomy glinu. Takie krzemiany noszą nazwę glinokrzemianów. Glin dzięki swemu ładunkowi jonowemu, może zastępować krzem w środku czworościanu, a zarazem zachowując się jak kation, łączy z wiązaniami jonowymi tak jak inne metale. Szczególne cechy niektórych glinokrzemianów zostały wykorzystane do stworzenia unikalnych produktów mających bardzo szerokie zastosowanie, na przykład jako dodatki do pasz.

 

Minerały tworzące
skorupę ziemską

Copyright © 2017 Terra Eneo Spółka Jawna
mycotoksyny