Terra Eneo

Sprzedaż bentonitu przemysłowego

Bentonit – osadowa skała ilasta, składająca się głównie z montmorylonitu (smektytu). Są to krzemiany warstwowe o budowie pakietowej z wystepującymi jonami wymiennymi wapnia, magnezu lub sodu. Przybiera barwę białą, żółtą lub inną. Powstaje w wyniku przeobrażenia szkliwa występującego w popiołach i tufach wulkanicznych. Spotykany głównie w Rosji, USA i Hiszpanii. W Polsce występuje w okolicach Chmielnika (powiat kielecki) i w Karpatach. Wykazuje silne właściwości sorpcyjne, podatność na dyspergowanie wodą, zdolność do pęcznienia oraz tworzenia zawiesin tiksotropowych, które przez długi czas nie ulegają sedymentacji oraz zdolność do wymiany jonowej.

Znajduje zastosowanie jako środek oczyszczający i odbarwiający, do wykonywania form odlewniczych dla żeliwa, do wykonywania powłok uszczelniających dla wysypisk odpadów komunalnych, produkcja ściółek ochronnych dla zwierząt domowych, w rolnictwie jako nośnik środków owadobójczych i nawozów sztucznych, oraz jako środek do ochrony zwierząt przed mykotoksynami typu: Aflatoksyna B1, Zealeron ZEA, Ochratoksyna OTA oraz Deoxynalenol DON. Dzięki swojej zdolności do pochłaniania wilgoci stosowany jest w rolnictwie jako środek chroniący rośliny w okresach mniejszych opadów.

Copyright © 2017 Terra Eneo Spółka Jawna
mycotoksyny