Terra Eneo

Attapulgit przemysłowy

Attapulgit ((Mg,Al)2Si4O10(OH) • 4H2O), czyli uwodniony krzemian magnezu i aluminium, jest wyjątkowym minerałem z grupy glinokrzemianów, mający bardzo szeroka gamę zastosowań przemysłowych. Wyjątkowość attapulgitu wynika z jego bardzo dużej powierzchni i porowatości. Struktura budowy krzemianu magnezu przypomina mur z brakującą co drugą cegłą. Pozostawia to wydłużone porowate kanały, które są bardzo chłonne i zdolne do formowania w żele. Wielkość porów attapulgite wynosi 0,6-0,7 ml/g, natomiast powierzchnia od 250 do ponad 300 m2/g.

Attaplugit wykorzystywany jest między innymi do produkcji: farb i powłok, produktów budowlanych, rafinacji olejów. Znajduje swe zastosowanie również w rolnictwie jako zawiesina nawozów i środków ochrony roślin oraz do produkcji katalizatorów i sit molekularnych. Stosowany jest także jako środek wiążący mykotoksyny w paszach dla zwierząt hodowlanych, poprawiając wskaźniki ekonomiczne gospodarstw rolnych.

Copyright © 2017 Terra Eneo Spółka Jawna
mycotoksyny