Terra Eneo

Hodowla zwierząt i ich higiena

Terra Eneo oferuje produkty do dwóch zasadniczych zastosowań: jako dodatek przy produkcji pasz oraz jako dodatek stosowany w ochronie zdrowia zwierząt hodowlanych. Dodatkowo oferujemy także produkty służące do utrzymania higieny i czystości w dużych stadach hodowlanych.

W pierwszej grupie oferujemy przede wszystkim produkty na bazie sepiolitu. Są stosowane jako dodatek do produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych w szczególności do: kur niosek, broilerów, bydła i trzody chlewnej a także w hodowli królików i owiec. Produkty te dzięki ich własnościom sorpcyjnym i antyzbryleniowym, z jednej strony wiążą karmę, a z drugiej służą jako nośnik dla witaminowych i minerałowych uzupełnień. Technologiczne zalety wynikające z zastosowania sepiolitu:

  • Dzięki stosowaniu w procesie niższej temperatury i mniejszej siły ściskania można uniknąć hydrolizy witamin, białek itd.
  • Zwiększa wydajność granulacji wskutek niższego zapotrzebowania na energię i zmniejszenie zużycia matrycy
  • Wspomaga granulację i poprawia spójność cząstek paszy, dając twardsze granulki

W drugiej grupie znajdują się produkty wytworzone na bazie bentonitu (montmorylonitu) i attapulgitu. Dzięki swym własnościom, produkty te po wprowadzeniu do diety zwierząt hodowlanych skutecznie chronią przed mikotoksynami (Aflatoksyny, Ochratoksyny, Zealeron, itp.), poprawiają średni dzienny przyrost wagi i końcową masę, redukują dotkliwość i częstotliwość biegunek u zwierząt i poprawiają współczynnik wykorzystania paszy, co w konsekwencji prowadzi do poprawy ekonomiki w gospodarstwie.

Oferowane przez nas produkty pozwalają także na poprawę stanu ściółki, redukcję chorób i oparzeń odnóży w hodowli kurczaków, oraz zmniejszenie śmiertelności i wzrost liczby znoszonych jaj. Opisane efekty potwierdzają prowadzone w gospodarstwach testy produkcyjne.

Copyright © 2017 Terra Eneo Spółka Jawna
mycotoksyny