Terra Eneo

Sorbent przemysłowy

Terra Eneo oferuje przemysłowe rozwiązania środków pochłaniających wycieki o różnej wielkości i skali. Są one szybkie i łatwe w użyciu, przyjazne dla środowiska i efektywne. Szeroka paleta dostępnych środków znacząco przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, czystości i skuteczności zarządzania w miejscu pracy.

Sorbent to materiał o dużej powierzchni i średnicy porów, które zapewniają zdolność do zatrzymywania płynów (lub gazu) w tych porach. Środki takie jak np. piasek lub trociny mogą być tańsze, jednak wyciek nie jest tak naprawdę pochłaniany przez ich ziarna a jedynie zatrzymywany między cząstkami. Wynika z tego, że dla powierzchni, która ma zostać oczyszczona, będzie konieczne użycie większej ilości tego typu produktów niż w przypadku sorbentu przemysłowego. Glinokrzemiany typu sepiolit, attapulgit i bentonit są najpowszechniej używanymi minerałami dla usuwania przemysłowych wycieków i rozlewisk. Ich podstawowymi właściwościami są:

  • Duże zdolności do absorpcji na powierzchni i adsorpcji chemicznej, poprzez wiązanie jonów
  • Duża powierzchnia w stosunku do masy produktu 
  • Są chemicznie obojętne, ognioodporne i nietoksyczne
  • Pochłaniają wszelkiego rodzaju wycieki płynów, w tym wycieki olejów w fabrykach, warsztatach, itp. 
  • Działają jako środek antypoślizgowy 

Glinokrzemiany są szeroko wykorzystywane przez służby ratownictwa drogowego. Ze względu na postać granulatu, zapobiegają upadkom spowodowanym poślizgnięciem się. Pochłaniają nieprzyjemne zapachy, dlatego wykorzystywane są zarówno w biurach, poczekalniach, jak i rzeźniach. Utrudniają fermentację bakteryjną, a przy tym posiadają właściwości chłonne zgodne z wymogami dla gastronomii i hotelarstwa. Nie wymagają specjalnych środków ostrożności przy operowaniu, transporcie i składowaniu, choć należy zachować ostrożność podczas stosowania z silnymi kwasami. W porównaniu do innych sorbentów stosowanych w przemyśle, oferują znaczne korzyści w zakresie trwałości i zdolności absorpcji, które zapewniają większą opłacalność. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sprzedaży sorbentów przemysłowych, prosimy o kontakt.

Copyright © 2017 Terra Eneo Spółka Jawna
mycotoksyny