Terra Eneo

Produkty do pielęgnacji trawników

Terra Eneo oferuje produkty na bazie glinokrzemianów do pielęgnacji trawników, zielonych placów zabaw, boisk golfowych innych terenów zielonych. Zapewniają one lepsze napowietrzanie trawnika. Są to produkty zarejestrowane jako pomocnicze środki dla gleby oraz środki pomocnicze w wykazie substancji dopuszczonych do stosowania w ekologicznej produkcji rolnej. Produkty te poprawiają retencję wody w glebie, zmniejszają wypłukiwanie substancji odżywczych z gleby, regulują pH gleby, zmniejszają zużycie nawozów (retencja azotu) i korzystnie wpływają na system korzeniowy i wzrost roślin. Ponadto poprawiają wymianę jonową w glebie, wiążą metale ciężkie i substancje organiczne. Są dostępne również produkty służące do renowacji, odnowy gleby i naturalnego środowiska. Oprócz produktów do pielęgnacji boisk golfowych, naszym Klientom oferujemy również dodatki do pasz.

 

Copyright © 2017 Terra Eneo Spółka Jawna
mycotoksyny